Geert Vernaeve's ATM page

Nederlands English
Links
This site is a member of the
TM logo Telescope Making
Web Ring
Next | Previous | Random | List Sites
Next 5 | Previous 5 | Join

since/sinds 1/1/2000

Copyright © 2000 Geert Vernaeve


If the images don't show up in your browser, then probably your browser cannot handle the PNG image format. And no, I won't switch to gifs ...
Als de tekeningen niet verschijnen in je browser, dan kan je browser hoogstwaarschijnlijk niet overweg met het PNG formaat. En nee, ik ga niet op gif overschakelen ...